"Semah; bazı kalplere cila verir ve aşkını arttırır, bazı kalplere ise inkâr verir karanlığını arttırır."
- El Kakes (Erenler Atası) Ebul Vefa Kürdî (11.yy)

"Bizim Semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir, salıncak değildir."
- Hünkâr Hacı Bektaş Veli (13.yy)

Alevilikte Kırklar İnancı - Kırklar Meclisi

Alevilikte Kırklar İnancı

Sümer Yaratılış Mit’i:
Bir Tanrı kurban edilsin ve böylece Tanrılar onda yıkanıp arınacak. O’nun eti ve kanıyla Nintu kili karıştıracak Böylece Tanrı ve İnsan karışacak”.
(Kaynak: Samuel Noah Kramer, Sümerlerin Kurnaz Tanrısı)


Ön Bilgi:
Neşter: Neşter ayakkabı boyamada kullanılmaz, ekmek dilimlemede de kullanılmaz, el feneri olarak da kullanılmaz. Neşter sadece ameliyatta kullanılan bir tıbbî gereçtir. Alevi pirleri acaba 600-700-800 yıl önce çok mu tıbbi ameliyat görmüş, tıp fakültelerimi vardı da bıçak vurdu demiyorda özellikle neşter tabirini kullanıyor? Var ise bile bunu şiirlerde bir nevi erkan veya Aleviliğin temeli, temel kabüllerinden biri olarak anlatmak neden? Neşter, bir genetik müdahalenin mi aracıydı? İnsanın varoluşu konusunda bir sır mı idi? hayal gücünüze bırakıyorum.
Kırklardan birine neşter vuruldu
Aktı kan varlığı ispat olundu
Anda hak mevcutta mevcut görüldü
Huvallah çağırdı irfan Hu deyü
Kul Himmet(16.yy)
Açıklama: Kırklardan birine neşter vurulunca, kan aktı varlığı ispat oldu.O anda Yaradan (hak) orada bulunan zaten var olanın (mevcut olanda mevcut) içinde var oldu, daha sonra Hak'kı Hû diye çağırdılar.

Koca leşker sen kırklardan birisin
Kırkların birine neşter vurursun
Fakir Edna(17.yy)

Ol kırkından birine çaldım idi neşteri
Kırkından kan akıtıp ibret gösteren benim
Yunus Emre (13.yy)

Âdeme saklandı cenab-ı barı
Arş-u Kürsi arayanlar boşa yoruldu
Âşık Veli (19.yy)

İki dizenin açıklaması şu: Hak insana gizlendi, gökte yüce makamı arayanlar boşa yoruldu..

Bu kadar net bir şekilde pir açıklıyor. Tanrı kabul edilen güç insana gizlendi, özünü kattı, onda var oldu, insan suretinde göründü. Çok açık değil mi? Şu nefesi yani Haydar Haydar nefesini bilmeyen yoktur:
Güruh-u Naciye özümü kattım
İnsan sıfatında çok geldim gittim
Ali ekber çiçek okudu. Sadık Babanın nefesidir. İnsan sıfatında gidip gelmek ne demek?

Âdem olup insan içine geldim
Hak nasip eylerse kandan içeri
Viranî (16.yy)

Kan, neşter…. karıştırıp meydana getirme…. Genetik bir müdahaleye benziyor. Özellikle kan ve neşter tabirlerinden anlaşılan bu bana göre.

Son söz:
Bu saraya adem oldu padişah
Suret-i ademde geldi bunda şah
Pir Kaygusuz Abdal (14.yy)

Açıklama: Tanrı gönülde sultan oldu; Tanrı insan görüntüsünde (dünyaya) geldi.

Kul Seyyid

..

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum yapmak için yorum gönder butonuna tıklayın. Yorumlar kısa süre içinde görünecektir.