"Semah; bazı kalplere cila verir ve aşkını arttırır, bazı kalplere ise inkâr verir karanlığını arttırır."
- El Kakes (Erenler Atası) Ebul Vefa Kürdî (11.yy)

"Bizim Semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir, salıncak değildir."
- Hünkâr Hacı Bektaş Veli (13.yy)

Sekahüm Sırrı ve İnsanın Halk Oluşu 1


SEKAHÜM SIRRI ve İNSANIN HALK OLUŞU 1

Dizilmiş katara erenler pirler
Hakkın emri ile hakka giderler
Sekahüm sırrını söyleme derler
Sakla kulum beni saklayım seni
Genc Abdal


Sekahüm hamr'inden içildi şerbet
Kuruldu ayin-i cem ettik muhabbet
Meydanda açıldı sırr-ı hakikat
Aldığım esrarı çok taşıdım ben
Şirî

Alevî yolunun eğitim sistemi de denen 4 Kapı 40 makam öğretisi içerisinde, dört kapının son yani kırkıncı makamında sekahüm sırrının öğretildiğini nefeslerden anlıyor, öğreniyoruz.


Bize takdir olmuş Kal'u Bela'dan
Anınçün sakin-i meyhaneyiz biz
Sakahüm hamr'ını ta ezeliden
İçtik dost elinden mestaneyiz biz

Harabî

"Bu sırra (Sekahüm Sırrı) göre insan, evrimleşmesini bir başka gezegende tamamladıktan sonra kendini öz ve suret olarak yeryüzündeki insansı varlığa genetik yolla transfer etmiştir." (1)

"Hangi başka gezegen ve nasıl bir transfer?" sorusu tabiiki muamma olarak kalıyor. Bu öz ve suret transferi bize kadim medeniyetlerin "insanın varoluşu, yaratılışı" anlatımlarına "benzerlik" açısından bir ipucu veriyor olabilir mi?

Güruh-u Naci'ye özümü kattım
İnsan sıfatından çok geldim gittim
Sıdkî Baba

Tüm bu anlatımların bu sırra atıf yaptığını, bu sırrı kendine has bir dille ifade ettiğini düşünmek olasıdır. Altının doldurulması elbette gerekiyor. Unutulmamalıdır ki anlatılan kadarı ile yorumlamak dışında bir yol bulunmuyor.

Yukarıda ana hatları çizilen bu var oluş anlatımının evreleri vardır. Nur-ı kadim yani ilk ışık  ve evrimsel dönüşüm. Yeryüzündeki süreç evrimsel süreçlerdir ve bunda çar anasır (unsurlar) denen ateş, hava, su ve toprak etkilidir. İlk süreç ise tıpkı Kaygusuz Abdal Sultan'ın dediği gibi "İnsan Nur-ı Kadim'dir / Hasta değil hekimdir" nefesindeki ilk ışıktır.

Yeşil Kandil'den Kasıt Ayrı Bir Gezegen olabilir mi?

Halk etmeden arş-ı kurşi âlemi
Şol yeşil kandilde verdik selamı
Pervane


Sorma ne hacet bizleri sofu 
Ta ezel künyede ismimiz vardır 
Dünya kurulmadan yüz bin yıl evvel 
Ol yeşil kandilde cismimiz vardır.
Devranî

Yer yok iken gök yok iken dolaştım
Muallâkta beyaz kuffar'a düştüm
Kırkların ceminde engürü içtim
Ol yeşil kubbeye konduğum zaman
Seyyid Feyzullah

Kandil terimi de Alevî terminolojisi içinde Güneş, Gezegen veya Yıldız terimlerine karşılık gelebiliyor.

Bir kandilden bir kandile atıldım
Turab olup yeryüzüne saçıldım
Bir zaman Hak idim Hak ile kaldım
Gönlüme od düştü yandım da geldim
Hatayî

İnsanı insan eden karbon, demir dahil elementlerin artık "süper nova" denen yıldız patlamalarında var olduğunu ve evrene saçılarak, kandillerden kandillere dağıldığını biliyoruz. Zira bu patlamalar olmasa, elementler saçılmasa bizlerde var olmayacaktık. İnsandaki karbon, demir, alimünyum vd. elementler bu patlamalarda oluşmuştur.

Kırklardan birine neşter vuruldu
Aktı kan varlığı ispat olundu
Anda Hak mevcudda mevcud görüldü
Huvallah çağrıldı irfan Hû deyu
Kul Himmet


Neşter vurma (operasyon) ve mevcudda mevcut görülme anlatımı bu transfere atıf olabilir. Her ne kadar anlatılmaya çalışılsa da Devir, Sûdur kuramları, Kırklar meclisi anlatımı ve manası bilinmeden bağlaşıkları anlatılmadan elbetteki bu SIRlar bütüncül olarak anlaşılamaz, eksik kalır.

Künt-ü kenzin esrarı andadır
Dünya kurulmadan var idi Ali
Devranî


Bir "tasarım veya prototip olarak Ali"nin dünya kurulmadan evvel var olması buna mı işarettir? Hakikat Sırrı tamlaması Alevî yolu içerisinde yüzlerce Alevî piri, ozanı tarafından dillendirilmiştir.

Ey erenler çün bu sırrı dinledim
Huzur-u mürşide vardım bu gece
Hakikat sırrını ondan anladım
Evliya erkânın gördüm bu gece
Pir Sultan Abdal

Mürşid- Kâmillerden dinlenen bu "hakikat sırları"nın ne olduğu veya neler olduğu, kapsamı, menzili elbetteki yorumlanacak, sorgulanacak, sorgulanmaya da devam edecektir. Aşk ile...


Kul Seyyid

-----------------------------

Not:
(1) Prof. Dr. Pakize Aytaç

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Yorum yapmak için yorum gönder butonuna tıklayın. Yorumlar kısa süre içinde görünecektir.