"Semah; bazı kalplere cila verir ve aşkını arttırır, bazı kalplere ise inkâr verir karanlığını arttırır."
- Kake (Erenler Atası) Ebul Vefa Kürdî (11.yy)

"Bizim Semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir, salıncak değildir."
- Hacı Bektaş Veli (13.yy)

Sinemilli Pirleri 3: Büyük Tacım Dede


Sinemilli Ocağı Dedesi olan Tacım Bakır (Hak devrini daim ve kaim etsin), Rumi Takvime göre 1321 (Miladî 1906) tarihinde Kantarma Köyün'de doğdu. Kantarma; Kahramanmaraş İli Elbistan ilçesine bağlı Alevi köyü'dür. Atalarının; Güneşin doğduğu yer anlamında Horasan'dan geldiğini söylerdi. Tacim Dede burada doğdu ve burada hakka yürüdü. Türkiye'nin çeşitli İl, İlçe ve köylerinde Alevi kültürünü tanıtmak için dolaştı, dedelik yaptı. Dili Kürtçe idi; ama Arapça okur- yazarlığı olduğu gibi, Türkçe okur-yazarlığı da vardı. Aleviler arasında Cem bağlar, Saz çalar ve hoş sedasıyla deyişler ve gulbanglar okurdu.


Tacım Dede'nin Eşi'nin adı Fadime anadır. Rıza Dedenin kızı Fadime ana 18 Nisan 2002 yılında Kantarma Köyünde hakka yürüdü. Yaşamı boyunca hiç Türkçe konuşmadı; çünkü bilmiyordu.Tacim Dede ve Fadime ana dokuzu erkek, beşi kız olmak üzere on dört evlat sahibi idiler. Şuan evlatlardan sekizi erkek ve üçü kız olmak üzere 11 evladı hayattalar. Evlatlardan Ali Ekber Bakır, babasından el (İcazet) alarak Alevi erkanını ve kültürünü devam ettiriyor. Ali Ekber Dede halen Kantarma'da ikâmet etmektedir.

Tacım Dedenin babasının adı Şixo dede, annesinin adı Gulê anadır. Kardeşlerden en büyüğü İbrahim (İBO - KAKE ÎBİK) dede'dir. 1968 yılında Kantarma Köyü'nde hakka yürüdü. Ondan sonra abisi Şeyho dede gelir. Hakka yürüdü. Sonra ablası Hatice ana (XACÊ ANA) gelir. Gücük Köyü'nde hakka yürüdü. Kendisinden sonra Gulê Ana gelir. Hakka yürüdü. Daha sonra Kardeşi Bektaş dede gelir. 1959 yılında hakka yürüdü. Daha sonra kardeşi Ali Gül Dede gelir. Ali Gül Dede; 23 Ağustos 1999 günü K.Maraş Elbistan yolunda geçirdiği bir trafik kazasında eşi Savê Ana ile birlikte hakka yürüdü.

Tacim Dede; yaşamı boyunca örnek kişiliği, önderliği ve Aleviliği tanıtarak geliştirmede büyük çapta çalışmaları ile isim yapmıştır. Aleviliği yaşatmak için büyük çabalar vermiş, halka ve hakka olan inancını şu sözlerle özetlerdi: "Kapun terkeylemek yoktur, eğer hak canım almazsa, Kapunda ölmektir kastım, felek bir yana salmazsa”.

O, aynı zamanda bir doğa aşığı idi. Ağaç diker, ağaçların aşısını bizzat eliyle yapardı. Arta kalan zamanlarında Kızılkandil köyündeki tarla ve bahçe işleriyle uğraşırdı. 1988 yılının Ekim ayının 6. günü bir öğlen vakti Kantarma Köyü'nde kendi mekânında hakka yürüdü. Türbesi Kantarma Köyü mezarlığındadır. Eşi Fadime ana ile yan yana birlikte yatmaktadır...

Tacim Dede”nin birkaç deyişi:

- Dost Sen mi Geldin?
- Sözünden Belli
- Senden Ayrılalı
- Gözleyi Gözleyi
- Bülbül Olup

Tacım Dedenin Veciz Sözleri

- İyi bildiğini sakınma, başkalarına da anlat, faydan olsun.
- Yoldaki taşları temizle, bu bile bir hizmettir.
- Yarım kalan duvara bir taş ekle, boş oturmaktan iyidir.
- Kendin yapacağın işleri, başkasına yaptırma. Bir yükten farkın kalmaz.
- Alçak gönüllü ol, insanları sev, iyi anlat, iyi dinle.
- Sevgi en büyük hizmettir.
- Büyüklerine saygıda kusur etme, saygıyı sende hak edersin.
- Boşta gezmek, tespih çekmek, zaman harcamaktır, avareliktir.
- Bir ağaç dik, gölgesi bile faydadır.
- Kötüye gıybet olmaz, iyi ol, iyilik yap.
- Boş oturan, hoş olmaz. Dedikodudan başın kaldırmaz.

KAYNAK: (?)


DEYİŞ: GEL GÖNÜL


---------------------------------


...

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum yapmak için yorum gönder butonuna tıklayın. Yorumlar kısa süre içinde görünecektir.