"Semah; bazı kalplere cila verir ve aşkını arttırır, bazı kalplere ise inkâr verir karanlığını arttırır."
- El Kakes (Erenler Atası) Ebul Vefa Kürdî (11.yy)

"Bizim Semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir, salıncak değildir."
- Hünkâr Hacı Bektaş Veli (13.yy)

Alevilikle İlgili Araştırmalar / Makaleler


Çeşitli Alevî araştırmacılarından, pirlerinden veya alevilik üzerine yazılan araştırma-incelemelerden derlenmiş araştırma-makale-inceleme tarzı yazılar.


1) Alevi Hukukunda Dar Eş ve Eşitlik
2) Kadınıyla Anılan Tek Din: Kızılbaş Alevîlik 1
3) Kadınıyla Anılan Tek Din: Kızılbaş Alevîlik 2
4) Kutsal Üretim ve Doğuş: Hızır Günleri
5) Kızılbaş Alevilikte Cem Yada Meydan
6) Kızların Kozi Günü
7) Tufandan Günümüze Newroz Xizir U Nuroj
8) Alevilikte Rıza Şehri ( SERİ )
     a) Alevilikte Rıza Şehri 1
     b) Alevilikte Rıza Şehri 2
     c) Alevilikte Rıza Şehri 3
     d) Alevilikte Rıza Şehri 4
     e) Alevilikte Rıza Şehri 5
     f) Alevilikte Rıza Şehri 6
9) Hızır Lokması ve Hızır Günleri


1) Alevilik Sır İçinde Sırdır
2) Alevîlik Ezdan’ın Parçasıdır
3)
4)
5) 

1) Alevilik ve Ezidîlik Benzerliği
2)
3)
4)
5) Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Yorum yapmak için yorum gönder butonuna tıklayın. Yorumlar kısa süre içinde görünecektir.