"Semah; bazı kalplere cila verir ve aşkını arttırır, bazı kalplere ise inkâr verir karanlığını arttırır."
- El Kakes (Erenler Atası) Ebul Vefa Kürdî (11.yy)

"Bizim Semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir, salıncak değildir."
- Hünkâr Hacı Bektaş Veli (13.yy)

Hamza Aksüt ile Alevi Ocakları – Aleviliğin Kökleri 1Hamza Aksüt – Programdan Özetler:


Hamza Aksüt Dede Garkın Ocağındandır, “Aleviler” adlı araştırma kitabı üzerine yapılan programda araştırmalarını anlatmaktadır, sözler kendisine aittir, ekler zaten belirtilmiştir. Bence Aleviyim diyen herkesin mutlaka izlemesi gereken bir program. -Kul Seyyid-

++ Alevî topluluklarının (Kürt, Türkmen, Arap) yıllar süren çalışma sonucunda izini sürdüm kökeni Irak-Mezopotamya coğrafyasına gidiyor.++ Ebul Vefa Kürdî’ye yöneltilen SUÇLAMA ” ne semah dönüyorsun KÜRT OĞLANLAR gibi”dir. Ve menakıbnamesinde geçer. İlk “Semah”ı burada görürüz. Seyyidlere zulm yapılınca ebul vefa kürdi Nercisya (nergis) adlı bir Kürt aşiretine sığınır, onu korurlar. Böylece orada pirliğe başlar. Avuçanın, Seyit Mençek isminin geçtiği yerde burasıdır.

++ Horasan güneşin doğduğu yer anlamındadır bu tabir sadece Türkiyede var bunun nedeni ittihat-terakkidir.Aslında Irak’ı kasteder.

++ Ahmet Yesevi Alevi değildir, Alevi cemlerinde yoktur, tamamen manipülatiftir. Ocaklar üstünde kimlik bozma uğraşıdır. Alevilerin ocaklarını araştrması sahip çıkması gerekir.

++ Mürşid ocakları birbiriyle sadece seyyid olması nedeni ile akrabadır; ama birbirine müdahale edemez, karışamazlar.

++ Mürşid ocaklarının çok sayıda pir (dede) ocakları vardır. Türkiye’de SADECE Avuçan, Baba Mansur, Dede Garkın, Hacı Bektaş gibi ocaklar MÜRŞİD ocaklarıdır. (Ek: Kul Seyyid>>diğerlerinin tamamı pir yani dede ocaklarıdır bu durumda)

++ Aryan (İranda) – Irak’ta Sultan Sohak tek mürşid Ocağıdır, 10-11 milyon talibi vardır tamamı Kürt’tür. Sultan Sohak Mürşid Ocağının çok sayıda PİR Ocağı vardır. Pir Ocaklarının çok az Türkmen talipleri de vardır)

MÜRŞİD OCAKLAR (7 Mürşid Ocağımız):
+———————————————-
1) Baba Mansur Ocağı: Taliplerinin tamamı Kürt’tür. Kürtçenin Kurmanci lehçesi konuşur.

Hacı Kurêş (Kuresan) Ocağı: "Mürşid değil” Pir Ocağıdır, Mürşidi Baba Mansur’dur. Tamamı Kürt’tür. Kürtçenin Kırmancki (Dımılki – Zazaki - Kırdki) lehçesi konuşur.

2) Hacı Bektaş Ocağı: Talipleri Türkmen ve Abdal (rom, çingene).

3) Dede Garkın Ocağı:
Taliplerinin tamamı Türkmen’dir.

4) Sultan Sahak Ocağı: Talipleri İran - Irak'tadır, Tamamı Kürt’tür. (10-11 milyon talibi vardır)

5) Ağuçan Ocağı:
En kalabalık ocaktır.Talipleri % 80-90 Kürt’tür. Çok Az miktarda Türkmen talipleri vardır. Kürt Olanların tamamı tartışmasız Kurmanci Lehçesi konuşur.

6-7) Suriye'de Lübnan'da 2 Mürşid Ocağımız vardır. (Arapça konuşan Aleviler) Haydari ve Klezei Ocaklarıdır. Talipleri 4-5 Milyon civarındadır.

++ Ağuçan Ocağının kurucuları arasında Ebul Vefa Kürdi vardır.

++ Bir Zaza ile Kurmanc lehçeye göre ayrı pir (dede) ocağına bağlıdır ama mürşidde aynıdır. Baba Mansur'da birleşir. Ocak sisteminin bir oluşumu da dile, lehçeye, coğrafyaya, etnisiteye göredir diyebiliriz.

++ (Ek>> Bu durumda Alevilerin % 70i Kürt, % 20si Türk, %10 Arap ve diğerlerinden oluşur.

Ek: Kul Seyyid, hatalar varsa affola…

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum yapmak için yorum gönder butonuna tıklayın. Yorumlar kısa süre içinde görünecektir.