"Semah; bazı kalplere cila verir ve aşkını arttırır, bazı kalplere ise inkâr verir karanlığını arttırır."
- El Kakes (Erenler Atası) Ebul Vefa Kürdî (11.yy)

"Bizim Semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir, salıncak değildir."
- Hünkâr Hacı Bektaş Veli (13.yy)

Bütün Evren Semah Döner

Aşk odu yürekte yanar
Beni gören mecnun sanar
Gökyüzünde ay gün döner
Ya ben nice dönmeyeyim

Bu sırra münkirler ermez
Dost yolunu körler görmez
Çarh-ı felek döner durmaz
Ya ben nice dönmeyeyim
-Seyyid Nizamoğlu- 16.yy

Semah dönülürken bir yandan kendi etrafında dönülür, bir yandan da daire üzerinde dönülür. Bu dönüşler gezegenlerin kendi etrafında ve bağlı bulundukları sistem etrafında dönüşlerinin aynısıdır. Semah bir anlamda da varoluş döngüsünün anlatımıdır.
Mikrodan makroya madde aleminde hemen her şey hareket halindedir. Atomdan Gezegenlere ve Galaksilere (Gezegen / yıldızların oluşturduğu kümeler, gök adaları) kadar... Bu hareket; hem sabit bir merkez, hem de kendi etraflarında yapılan eş zamanlı bir dönüş hareketidir.

Kul Seyyid

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum yapmak için yorum gönder butonuna tıklayın. Yorumlar kısa süre içinde görünecektir.